आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌Mahsul Guru📌
  • View

स्‍वतंत्र मालमत्ता (separate property)

स्‍त्रीयांचा मालमत्ताविषयक अधिकार

Image

कमाल शेतजमीन धारण कायद्‍यातील सुधारणा. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्रासाठी स्‍टँप पेपर आवश्‍यक नाही - मा. उच्च न्यायालय. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

महसूल अभिलेख, 'ई-हक्क' द्वारे अर्ज आता नागरिक सुविधा केंद्रातून. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय – परत आलेली नोटीस. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

म.ज.म.अ. 1966 कलम 149 व 150 बाबत मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

मृत्यूपत्राची वैधता सिद्ध करणारी 11 आवश्यक तत्त्वे- मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Image

विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | MahsulGuru

Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel