• View
Image

जुन्‍या नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्‍यवहाराची नोंद आज सात-बारा सदरी करता येईल काय? | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | #MahsulGuru

Image

अनौरस आपत्त्‍याची वारस नोंद. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | #MahsulGuru

Image

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | #MahsulGuru

Image

प्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. काय कार्यवाही अपेक्षित ? | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

फौ.प्र.सं. कलम १७४ व १७६ मधील सुधारणा

साठेखत

Image

अविवाहित हिंदू खातेदाराचे वारस याबाबत माहिती | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

Image

हिंदू वारसा कायदा याबाबत माहिती | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

Image

निर्वासित मालमत्ता (Evacuee properties) याबाबत माहिती | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel